Meer dan 3.000 producten voor de professional
Persoonlijke ondersteuning
Innovatieve producten
Concepten voor hoge omzetten
Product zoeken

Gegevensbescherming

WILDE COSMETICS GmbH, Rheingaustr. 19 a, 65375 Oestrich-Winkel ("WILDE COSMETICS", "Wij", "Ons") is exploitant van de website www.lcn-cosmetics.nl en is de verantwoordelijke in de betekenis van de toepasselijke gegevensbeschermingsrechtelijke voorschriften.

De gegevens die u Ons verstrekt over uw persoon of uw belangstelling, gebruiken Wij uitsluitend om u de beste service te bieden, die mogelijk is, en een aanbod dat is afgestemd op uw behoeften.

Gegevensverwerking op deze

Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelt WILDE COSMETICS automatisch de gegevens in uw serverlogboeken die uw browser aan Ons overdraagt, en slaat deze op. Dit zijn:

•    Browsertype/-versie

•    Gebruikt besturingssysteem

•    Verwijzings-URL (de website via welke u naar Ons aanbod bent geschakeld)

•    Hostnaam van de computer die toegang verkrijgt (IP-adres)

•    Tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen Wij niet toewijzen aan u persoonlijk.

Persoonsgegevens die verder gaan dan dat, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, worden in principe niet geregistreerd, tenzij u deze gegevens vrijwillig indient, bijv. voor het gebruik van onze shop of het gebruik van het contactformulier.

Verwerking van uw gegevens

De persoonsgegevens die u beschikbaar hebt gesteld (bijv. uw IP-adres, gegevens over uw persoon, contactgegevens) gebruiken Wij uitsluitend om het gebruik van onze websites en de aangeboden functies voor u mogelijk te maken, en om onze websites technisch te beheren en uw aanvragen te bewerken. Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt om te voldoen aan een met u gesloten contract (bijv. bij de online aankoop of deelname aan loterijen, art. 6 (1) b) van de Algemene verordening gegevensbescherming), of vanwege een toestemming die u hebt verleend (Art. 6 (1) a) van de Algemene verordening gegevensbescherming).

Doorgeven, verkopen of anderszins overdragen van uw persoonsgegevens aan derden gebeurt niet, tenzij dat ten behoeve is van gebruikmaking van de functies van onze websites, of voor bewerking van uw aanvragen resp. een opdracht, of anderszins wettelijk is toegestaan, of dat u hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Onder bepaalde omstandigheden zijn de privacybepalingen van deze externe dienstverleners van kracht. Indien in het kader van een contractverbintenis met dienstverleners voor gegevensverwerking gegevens aan dienstverleners worden overgedragen, zijn deze gebonden aan de wettelijke voorschriften.

Voor zover een wettelijke verplichting bestaat, WILDE COSMETICS door een rechterlijke beslissing of administratieve akte daartoe verplicht is, alsmede voor doelen van strafvervolging draagt WILDE COSMETICS uw gegevens over aan de instantie die recht heeft op de informatie.

Uw gegevens worden alleen verder verwerkt en gebruikt, voor zover dit wettelijk is toegelaten, of indien u daarvoor uw overeenkomstige toestemming hebt verleend.

Gegevensbeveiliging

Alle persoonsgegevens worden versleuteld, voordat deze uw eigen pc verlaten en naar het internet worden overgedragen. Daarvoor maakt WILDE COSMETICS met een 128 bit-versleuteling gebruik van de "Secure Socket Layer" (SSL)-overdracht. De versleutelde gegevens over uw bestelling, uw naam, uw adres, uw creditcard of uw bankrelatie kunnen door buitenstaanders niet worden gelezen.

Ons Social media-optreden

Gegevensverwerking door sociale netwerken

Wij onderhouden openbaar toegankelijke profielen in sociale netwerken. De sociale netwerken waarvan Wij in het bijzonder gebruikmaken, treft u hieronder aan.

Sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter, enz., kunnen uw gebruikersgedrag doorgaans uitgebreid analyseren, wanneer u hun website of een website met geïntegreerd social media-inhoud (zoals Like-knoppen of reclamebanners) bezoekt. Door het bezoek aan onze social media-aanwezigheid worden talloze verwerkingsprocessen in werking gesteld, die relevant zijn voor gegevensbescherming.

In het bijzonder: Wanneer u op uw social media-account bent aangemeld en onze social media-aanwezigheid bezoekt, kan de exploitant van het social media-portaal dit bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Uw persoonsgegevens kunnen onder omstandigheden echter ook worden geregistreerd, wanneer u niet bent aangemeld, of geen account hebt bij het betreffende social media-portaal. In dat geval vindt de gegevensregistratie bijvoorbeeld plaats via cookies die op uw eindtoestel worden opgeslagen, of door registratie van uw IP-adres.

Met behulp van de aldus geregistreerde gegevens kunnen de exploitanten van de social media-portalen gebruikersprofielen aanmaken, waarin uw voorkeuren en belangstellingen zijn opgeslagen. Op deze manier kan belangstellinggerelateerde reclame binnen en buiten de betreffende social media-aanwezigheid aan u worden weergegeven. Voor zover u een account hebt bij het betreffende sociale netwerk, kan de belangstellinggerelateerde reclame op alle apparaten worden weergegeven, waarop u bent of was aangemeld.

Let er bovendien op dat Wij niet alle verwerkingsprocessen op de social media-portalen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder, kunnen daarom evt. verdere verwerkingsprocessen worden uitgevoerd door de exploitanten van de social media-portalen. Voor bijzonderheden hierover raadpleegt u de gebruiksvoorwaarden en privacybepalingen van de betreffende social media-portalen.

Rechtsgrondslag

Onze social media-optredens dienen een zo uitgebreid mogelijke aanwezigheid op het internet te waarborgen. Hierbij gaat het om een rechtmatig belang in de betekenis van Art. 6 alinea 1 lit. f AVG. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, berusten evt. op afwijkende rechtsgrondslagen die de exploitanten van de sociale netwerken dienen op te geven (bijv. toestemming in de betekenis van Art. 6 alinea 1 lit. a AVG).

Verantwoordelijke en het uitoefenen van rechten

Wanneer u één van onze social media-optredens (bijv. Facebook) bezoekt, zijn Wij samen met de exploitant van het social media-platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsprocessen die bij dit bezoek in werking worden gesteld. U kunt uw rechten (inlichtingen, correctie, wissen, beperking van de verwerking, data-portabiliteit en bezwaren) in principe zowel jegens Ons als jegens de exploitant van het betreffende social media-portaal (bijv. jegens Facebook) doen gelden.

Let erop dat Wij ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van de social media-portalen geen volledige invloed kunnen uitoefenen op de gegevensverwerkingsprocessen van de social media-portalen. Onze mogelijkheden zijn maatgevend afhankelijk van het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

Bewaartermijn

De rechtstreeks door Ons via de social media-aanwezigheid geregistreerde gegevens worden door onze systemen gewist, zodra het doel van hun opslag vervalt, u Ons de opdracht geeft deze te wissen, uw toestemming voor de opslag herroept, of het doel voor de gegevensopslag vervalt. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen, totdat u deze wist. Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

Wij hebben geen invloed op de opslagduur van uw gegevens die de exploitanten van de sociale netwerken voor eigen doeleinden opslaan. Win voor bijzonderheden rechtstreeks informatie in bij de exploitanten van de sociale netwerken (bijv. in hun verklaring betreffende gegevensbescherming, zie hieronder).

Sociale netwerken in het bijzonder

Facebook:

Wij beschikken over een profiel bij Facebook. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De geregistreerde gegevens worden volgens de verklaring van Facebook ook naar de VS en naar andere derde landen overgedragen.

Wij hebben met Facebook een overeenkomst gesloten over gezamenlijke verwerking (Controller Addendum). In deze overeenkomst wordt vastgelegd voor welke gegevensverwerkingsprocessen Wij resp. Facebook verantwoordelijk zijn/is, wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. Deze overeenkomst kunt u onder de volgende link bekijken: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

U kunt uw reclame-instellingen zelfstandig in uw gebruikersaccount aanpassen. Klik hiervoor op de volgende link en meld u aan: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Voor bijzonderheden raadpleegt u de verklaring betreffende gegevensbescherming van Facebook:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram:

Wij beschikken over een profiel bij Instagram. Aanbieder is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Voor bijzonderheden over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens raadpleegt u de verklaring betreffende gegevensbescherming van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest:

Wij beschikken over een profiel bij Pinterest. Exploitant is Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. Voor bijzonderheden over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens raadpleegt u de verklaring betreffende gegevensbescherming van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

YouTube:

Wij beschikken over een profiel bij YouTube. Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Voor bijzonderheden over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens raadpleegt u de verklaring betreffende gegevensbescherming van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Gebruik van cookies

Onze website gebruikt op meerdere plaatsen cookies. Deze zijn bestemd om Ons aanbod gebruikersvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies bieden Ons de mogelijkheid om gebruiksstatistieken aan te maken en te ontdekken hoe u bij onze website terecht bent gekomen, alsmede hoe bezoekers onze website gebruiken.

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden gearchiveerd. De meeste cookies die Wij gebruiken, zijn "Sessie-cookies". Deze worden na het afsluiten van uw bezoek automatisch gewist. Cookies veroorzaken geen schade op uw computer en bevatten geen virussen.

U kunt in uw browserinstellingen vastleggen dat er geen cookies worden opgeslagen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in de volledige omvang kunt gebruiken.

Aan de hand van deze gegevens kunnen Wij u niet persoonlijk identificeren.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies om een analyse van het gebruik van de websites door u mogelijk te maken. De door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik (met inbegrip van uw IP-adres) worden overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze gegevens om te evalueren hoe u de websites gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de websites samen te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de websites en van het internet. Google draagt deze gegevens in voorkomende gevallen over aan derden, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven, of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google brengt nooit uw IP-adres in verband met andere gegevens van Google

Wij willen u erop wijzen dat deze website Google Analytics met de toevoeging "_anonymizeIp()" gebruikt en dat IP-adressen daarom alleen verkort verder worden verwerkt om een direct verband met personen uit te sluiten. Meer informatie over de gegevensbescherming treft u aan onder Aanwijzingen over gegevensbescherming onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Gebruik van Google Remarketing

Deze website maakt ook gebruik van de Remarketing-functie van Google. Deze functie is bestemd om bezoekers van de website in het kader van het Google-reclamenetwerk belangstellinggerelateerde reclame-uitingen te presenteren. De browser van de websitebezoeker gebruikt cookies die het mogelijk maken om de bezoeker opnieuw te herkennen, wanneer deze websites oproept, die tot het reclamenetwerk van Google behoren. Op deze pagina's kunnen dan reclame-uitingen aan de bezoekers worden gepresenteerd, die betrekking hebben op inhoud die de bezoeker eerder op websites heeft opgeroepen, die de Remarketing-functie van Google gebruiken. Volgens hun eigen verklaring verzamelt Google geen persoonsgegevens bij dit proces.

Door in de betreffende banner van de websites te klikken op de knop "OK" gaat u akkoord met het gebruik van de Remarketing-functie door Google en geeft u voor zover de volgende toestemmingsverklaring af:

"Ik ga akkoord met het gebruik van de eerder beschreven Remarketing-functie van Google, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, met als doel de beschreven Remarketing op de websites van WILDE COSMETICS."

U kunt de toestemming voor het gebruik van de Remarketing-functie te allen tijde herroepen. Klik hiervoor op de volgende link: http://www.google.com/settings/ads.

Deze aanwijzingen betreffende gegevensbescherming van de bovenstaande toestemmingsverklaring zijn continu oproepbaar en toegankelijk via deze websites. De verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens op basis van afzonderlijke toestemmingsverklaringen, of wettelijke rechtvaardigheidsgronden (bijv. in het geval van een rechtmatig belang voor het gebruik van klantgegevens voor reclamedoeleinden) blijft onverminderd van kracht ondanks de bovenstaande toestemming of zijn herroeping, zodat het in het individuele geval kan voorkomen dat het beschreven of vergelijkbare gebruik van persoonsgegevens, o.a. ook voor reclamedoeleinden, plaatsvindt ondanks het niet-verlenen of herroepen van de bovengenoemde toestemming. Meer informatie over Google Remarketing en de verklaring betreffende gegevensbescherming van Google kunt u bekijken onder: http://www.google.com/privacy/ads/.

Facebook-Pixel en Facebook Customer Audience

Facebook-Pixel is een dienst van Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS. Deze maakt het mogelijk om het gedrag van gebruikers te volgen na het aanklikken van een Facebook-reclame-uiting en het doorsturen naar de website van de reclame-makende resp. aangevraagde onderneming. De conversiemeting daarmee maakt de meting, evaluatie en optimalisatie mogelijk van de doeltreffendheid van Facebook-reclame-uitingen voor statische doeleinden en doeleinden voor marktonderzoek. De op de websites van WILDE COSMETICS door Facebook-Pixel verzamelde gegevens maken voor WILDE COSMETICS geen enkele conclusie mogelijk over de gebruiker als persoon. De verzamelde gegevens (bijv. het IP-adres van de gebruiker) worden door Facebook-Pixel overgedragen aan Facebook. Facebook slaat deze op en verwerkt deze voor de conversiemeting. WILDE COSMETICS ontvangt rapporten van Facebook over de conversiemeting in geanonimiseerde vorm. Met deze rapporten kan evenmin een conclusie worden getrokken over de identiteit van de gebruiker. Er kan echter niet worden uitgesloten dat bij Facebook een koppeling plaatsvindt tussen de overgedragen gegevens en andere persoonsgegevens over de persoon van de gebruiker (bijv. gebruikersgegevens van een bestaand Facebook-account) of dat Facebook overeenkomstige gegevens evt. voor eigen verdere doeleinden gebruikt.

Bovendien gebruiken Wij Facebook Custom Audience via een zogenaamde klantenlijst. Hierbij worden Ons reeds bekende klantgegevens in geanonimiseerde vorm aan Facebook overgedragen, afgestemd met de gebruikersgegevens van Facebook. Zo kan bij gezamenlijke klantgegevens deze reclame doelgericht worden toegespeeld.

Bij Facebook-Pixel en Facebook Custom Audience via de klantenlijst gaat het om de dienst van een van WILDE COSMETICS onafhankelijke onderneming (Facebook). In zover kan WILDE COSMETICS de betreffende gegevensverwerkingsprocessen niet beïnvloeden. Verdere aanwijzingen over het gebruik van de verzamelde gegevens door Facebook vindt u in de betreffende aanwijzingen van Facebook, bijv. onder www.facebook.com/about/privacy/

Facebook alsmede diens partners maken het schakelen van reclame-uitingen mogelijk op de websites van Facebook alsmede van websites van derden. Voor doeleinden van het gebruik van de diensten alsmede het volgen van de betreffende activiteiten kan voor deze doeleinden een cookie op de computer van de gebruiker worden opgeslagen.

Met de bevestiging van de knop OK in de betreffende banner van de website gaat u akkoord met het gebruik van Facebook-Pixel alsmede van de uitgebreidere dienst Facebook Custom Audience (via de klantenlijst) en verstrekt u in zover de volgende toestemmingsverklaring:

"Ik ga akkoord met het gebruik van de eerder in deze alinea beschreven Facebook-Pixel en Facebook Custom Audience, een dienst van Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS, voor het doel van de beschreven conversiemeting en de benutting van reclame."

U kunt bovenstaande toestemming te allen tijde herroepen. Klik hiervoor op de volgende link: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Emarsys "Web Extend" Tracking-cookies

Wij gebruiken "Web Extend"-cookies van producent Emarsys (voorheen "Scarab Research") om op u en uw belangstellingen toegespitste newsletters en reclame aan te maken. Wij gebruiken hiervoor beschikbare gegevens, zoals ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, gegevens over de computer en verbinding met het internet, besturingssysteem en platform, uw surfgeschiedenis, datum en tijd van het bezoek aan de homepage, alsmede producten en artikelen die u hebt bekeken. Deze gegevens gebruiken Wij uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm. Wij sturen u newsletters die overeenkomen met uw belangstellingsgebieden.

Indien u geen gepersonaliseerde reclame wilt ontvangen, kunt u dat te allen tijde herroepen. Een mededeling in tekstvorm aan de contactgegevens die aan het einde zijn vermeld, is hiervoor voldoende. Optioneel kunt u zich afmelden via de afmeldlink aan het einde van iedere newsletter.

Oproepbaarheid van toestemmingsverklaring en overige rechtvaardigheidsgronden

Deze aanwijzingen betreffende gegevensbescherming van de bovenstaande toestemmingsverklaringen zijn continu oproepbaar en toegankelijk via deze websites. Bij de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens op basis van afzonderlijke toestemmingsverklaringen of wettelijke rechtvaardigheidsgronden (bijv. in het geval van een rechtmatig belang voor het gebruik van klantgegevens voor reclamedoeleinden) blijven de bovenstaande toestemmingen of de herroeping daarvan onverminderd van kracht, zodat het in het individuele geval kan voorkomen dat het beschreven of vergelijkbare gebruik van persoonsgegevens o.a. ook voor reclamedoeleinden plaatsvindt, ondanks het niet-verlenen of herroepen van de bovengenoemde toestemmingen.

Productaanbevelingen

Conform § 7 alinea 3 van de wet tegen oneerlijke mededinging (UWG) van de Bondsrepubliek Duitsland hebben Wij het recht om het e-mailadres dat bij een aankoop in onze Shop is opgegeven, voor direct marketing voor eigen vergelijkbare producten of andere services te gebruiken. Wanneer u onze productaanbevelingen niet meer wilt ontvangen, kunt u zich te allen tijde voor deze afmelden, zonder dat daarvoor andere dan de overdrachtskosten volgens de basistarieven ontstaan. U kunt zich afmelden door simpelweg op de link "Afmelden" in de voetregel van één van onze productaanbevelingen te klikken of een e-mail te sturen naar email@company.com.

Profielverbetering

Bij aangemelde bezoekers gebruikt onze website bovendien JavaScript-commando's voor het registreren van browse- en aankoopgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om uw klantenprofiel te verbeteren en u een individuele ervaring te bieden op al onze contactpunten. U kunt bezwaar maken tegen deze profielverbetering, doordat u [licht hier uw afmeldingsproces toe].

Chatbots

Wij bieden als communicatiemogelijkheid een zogenoemde "Chatbot" aan. Een Chatbot is software die vragen van de gebruiker beantwoordt of deze over berichten informeert. Wanneer u met onze Chatbot in gesprek bent, kunnen Wij uw persoonsgegevens verwerken.

Indien u met de Chatbot binnen een online platform communiceert, wordt bovendien uw ID binnen het platform opgeslagen (bijv. de Facebook-ID in geval van Facebook Messenger). Bovendien kunnen Wij gegevens verzamelen over welke gebruikers, wanneer met onze Chatbot interacteren. Verder slaan Wij de inhoud van uw met de Chatbot uitgewisselde gesprekken op en leggen registratie- en toestemmingsprocessen vast om deze volgens de wettelijke richtlijnen te kunnen aantonen. Wij wijzen u erop dat de betreffende platformaanbieder  omwille van de optimalisatie van de betreffende diensten en omwille van de veiligheid kan achterhalen dat en wanneer gebruikers met onze Chatbot communiceren, alsmede de technische gegevens van het gebruikte apparaat van de gebruikers en, afhankelijk van de instelling van uw apparaat, ook locatiegegevens (zgn. metadata). De metadata van de communicatie via de chatbot (d.w.z. bijv. de informatie wie met wie heeft gecommuniceerd) zouden door de betreffende platformaanbieder in overeenstemming met zijn bepalingen, waarnaar Wij voor het doel van verdere informatie verwijzen, ook kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden of de weergave van de op de gebruiker toegespitste reclame.

Voor zover gebruikers zich aan de chatbot bereid verklaren om gegevens met regelmatige berichten te activeren, heeft u te allen tijde de mogelijkheid om de gegevens voor de toekomst af te zeggen. De chatbot wijst gebruikers erop hoe en met welke begrippen ze de berichten kunnen afzeggen. Met het afzeggen van de chatbot-berichten worden gegevens van de gebruikers uit de directory van de berichtenontvanger gewist.

Wij gebruiken de voornoemde gegevens om onze chatbot te gebruiken, bijv. om persoonlijk contact met gebruikers op te nemen, om hun aanvragen aan de chatbot te beantwoorden, eventueel aangevraagde inhoud over te dragen, alsmede om onze chatbot te verbeteren (bijv. om deze antwoorden op veelgestelde vragen "aan te leren" of om onbeantwoorde aanvragen te herkennen).

Aanwijzingen over rechtsgrondslagen - Wij maken op basis van uw toestemming gebruik van de chatbot, wanneer Wij eerst een toestemming van de gebruikers hebben verkregen voor de verwerking van hun gegevens door de chatbot (dit geldt voor de gevallen waarin gebruikers om een toestemming worden verzocht.) Voor zover Wij gebruikmaken van de chatbot om aanvragen van de gebruikers over onze prestaties of onze onderneming te beantwoorden, gebeurt dit voor de contractuele en voorlopig contractuele communicatie. Voor het overige gebruiken Wij de chatbot op de grondslag van onze rechtmatig belangen voor een optimalisatie van de chatbot, de rentabiliteit ervan alsmede de positieve gebruikerservaring.

Verwerkte gegevens: Bestaande gegevens, contactgegevens, gebruiksgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens.

Grondslagen voor de verwerking: Art. 6 alinea 1 lit. a, Art. 7 AVG bij toestemming, Art. 6 alinea 1 lit. b AVG bij het opnemen van contact in het kader van de contractafwikkeling, Art. 6 alinea 1 lit. f AVG in verband met wettelijke richtlijnen voor reclamecommunicatie.

Betrokkenen: Belangstellenden, zakenpartners.

Doel van de verwerking: Commerciële communicatie

Aard, omvang, functieprincipe van de verwerking: Er wordt alleen contact opgenomen met toestemming van de contactpartner of in het kader van de wettelijke toestemmingen.

Noodzaak van/belang voor de verwerking: Informatie en bedrijfseconomische belangen.

Externe openbaarmaking en doel: Chatchamp: Chatbot- en assistentiesoftware, alsmede verbonden diensten; dienstaanbieder: chatchamp UG (beperking van aansprakelijkheid), c/o WERK1, Atelierstraße 29, 81671 München, Duitsland; website: https://www.chatchamp.com/de/; Verklaring betreffende gegevensbescherming: https://www.chatchamp.com/de/datenschutz/.

Verwerking in derde landen: Nee.

Wissen van gegevens: Met bezwaar/herroeping of het wegvallen van de rechtmatige principes voor het opnemen van contact; het bewaren van gegevens van de belangstellenden voldoet aan de gegevens voor het wissen van de gegevens in het kader van o.a. de verwerkingstaak "Vergelijkings- en bemiddelingsactiviteiten".

Enquêtes

Periodiek houden Wij enquêtes bij onze klanten. Daarvoor gebruiken Wij een oplossing van producent SurveyMonkey. De bijbehorende bepalingen betreffende gegevensbescherming kunt u bekijken op de homepage van SurveyMonkey en wel hier: https://www.surveymonkey.de/mp/legal/privacy-policy/ 

YouTube-video's

Op onze websites kunt u video's bekijken die door middel van een frame rechtstreeks door aanbieder YouTube (een onderneming van Google) worden gekoppeld. Zodra u een website met Ons aanbod bezoekt, waarmee een dergelijke YouTube-video is gekoppeld, wordt een verbinding met de servers van YouTube opgebouwd. Daarbij worden aan YouTube evt. verschillende gegevens overgedragen, bijv. uw IP-adres of welke pagina van Ons online aanbod u op dat moment bezoekt. Wanneer u één van de op deze manieren gekoppelde video's bekijkt, kan het evt. ook gebeuren dat YouTube deze gegevens opslaat en verder gebruikt. Indien u in dat geval tegelijkertijd met uw YouTube-account bij YouTube bent aangemeld, kan YouTube evt. uw surfgedrag aan uw YouTube-gebruikersprofiel toewijzen. U kunt een overeenkomstige gegevensverwerking voorkomen, door u voor het bezoek aan onze websites bij uw YouTube-account af te melden.

Op onze websites is de "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" voor YouTube geactiveerd.

Aangezien het hier om een dienst van een derde gaat, hebben Wij geen invloed op de verwerking van de betreffende gegevens door YouTube. Het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens, de verdere verwerking en het gebruik door YouTube resp. Google, alsmede uw dienaangaande rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer, treft u aan in de aanwijzingen voor gegevensbescherming onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Loterijen

Voor het uitvoeren van een loterij verzamelt WILDE COSMETICS persoonsgegevens van de deelnemers. Deze zijn aanhef, volledige naam en adres, e-mailadres en, in individuele gevallen, het telefoonnummer, voor zover het is vereist om op korte termijn contact op te nemen. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt voor het informeren van de winnaar via e-mail, post en/of telefonisch. De adresgegevens zijn bovendien bestemd voor de verzending van de prijs. Gedeeltelijk verzorgt de telkens deelnemende samenwerkingspartner die de prijs beschikbaar stelt, zelf de verzending. In dat geval worden de adresgegevens voor dit doel overgedragen aan de betreffende samenwerkingspartner. De gegevens worden uitsluitend door WILDE COSMETICS alsmede met WILDE COSMETICS in concernverband aanwezige ondernemingen verzameld en verwerkt. De gegevens worden niet aan overige externe ondernemingen overgedragen.

Voor zover u zich niet aanvullend en onafhankelijk van de deelname aan de loterij op onze newsletter (zie de paragraaf Newsletter in deze verklaring betreffende gegevensbescherming) hebt geabonneerd, worden de gegevens niet gebruikt voor reclamemaatregelen.

Voor statistische doeleinden analyseren Wij anoniem hoeveel deelnemers aan de betreffende loterij hebben deelgenomen. Deze analyse maakt geen conclusies over individuele deelnemers mogelijk.

Newsletter

Wanneer u zich hebt aangemeld voor de LCN Newsletter, maakt WILDE COSMETICS gebruik van de gegevens die u bij de registratie hebt opgegeven om u de LCN Newsletter te kunnen toesturen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan externe partijen. Uitgezonderd zijn uitsluitend partnerondernemingen, die verantwoordelijk zijn voor de technische afwikkeling van de newsletter-verzending. In deze gevallen is de omvang van de overgedragen gegevens echter beperkt tot het vereiste minimum.

Afzegging (Unsubscribe)

Wanneer u onze newsletter of onze reclame-e-mails niet meer wilt ontvangen, klikt u op de link: "Newsletter afzeggen", die in alle door LCN verzonden e-mails is opgenomen.

Verwerking van gegevens buiten Duitsland

Onder voorbehoud van verderstrekkende, in deze gegevensbeschermingsaanwijzingen vermelde gegevens worden uw via onze websites verzamelde en op onze computersystemen opgeslagen persoonsgegevens niet buiten de EU/EER verwerkt.

Gegevens die Wij verzamelen, slaan Wij uitsluitend op servers op met als locatie Duitsland.

Wissen van uw gegevens

Persoonsgebonden gebruiksgegevens over het bezoek aan onze websites worden periodiek, uiterlijk na 60 dagen gewist.

Loterijgegevens worden uiterlijk drie maanden na beëindiging en afwikkeling van een loterij gewist.

Overige persoonsgegevens worden na de volledige contractafwikkeling en na het verstrijken van de belastings- en handelsrechtelijke voorschriften gewist, voor zover u niet uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met het langere gebruik van uw gegevens.

Aanmelding voor evenementen

Op onze website kunt u zich aanmelden voor evenementen. Bij de aanmelding en de deelname aan een evenement verwerken Wij uw in het kader van de aanmelding opgegeven en in het kader van de deelname aan het betreffende evenement verzamelde gegevens voor het uitvoeren van de aanmelding en de deelname aan het evenement. In het kader van de registratie en deelname aan een evenement verzenden Wij informatie per post en/of e-mail naar de door u opgegeven contactgegevens.

Rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 alinea 1 lit. b AVG, dus de vervulling van het contract voor de deelname aan het betreffende evenement of de voor de uitvoering van voorlopige contractuele maatregelen die op uw aanvraag volgen.

Uw rechten

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om inlichtingen over uw bij Ons opgeslagen gegevens te ontvangen. Door een dergelijke aanvraag ontstaan voor u geen kosten met uitzondering van eventuele verbindingsvergoedingen van uw aanbieder. U hoeft geen redenen op te geven. Op dezelfde wijze kunt u ook te allen tijde de door Ons verzamelde gegevens laten blokkeren, corrigeren of wissen, en bezwaar maken tegen de gegevensverzameling en opslag voor optimalisatiedoeleinden van onze websites. Verder is het mogelijk om te allen tijde een aan Ons verleende toestemming voor gegevensverwerking te herroepen zonder opgave van redenen.

Indien er wettelijke voorwaarden aanwezig zijn, kunt u jegens Ons bovendien van uw rechten op beperking van de verwerking en data-portabiliteit gebruikmaken, of bezwaar maken tegen bepaalde vormen van verwerking van persoonsgegevens.

Om uw rechten te doen gelden, kunt u gebruikmaken van de onderstaande contactmogelijkheden.

U hebt, onverminderd een ander bestuursrechtelijk of gerechtelijk rechtshulpmiddel, het recht om bezwaar te maken bij een toezichthouder, met name in de lidstaat van uw verblijfslocatie, uw werkplek of de plaats van de vermoedelijke overtreding, wanneer u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens een overtreding is van de bepalingen betreffende gegevensbescherming.

Functionaris gegevensbescherming en contact

U kunt onze Functionaris gegevensbescherming als volgt bereiken:

E-mail:             datenschutzbeauftragter@wilde-group.com

Telefoon:          06723/6020 0

Fax:                06723/6020 15

 

Oestrich-Winkel, december 2017